English Français Castellano Galego

Créditos do sitio e información legais

Director de publicación : Gareth Evans
Diseñadora do sitio : Alexandra Coppolino
Redacción : Gareth Evans

Menciones Legales

 • Entidade legal

  A lei aplicable é a lei vixente en Francia, da cal algúns extractos están citados a continuación.

  Gareth Evans de Gazost
  Número de SIRET : 799 507 751 00029
  4 rue de Vieuzac
  65400 Argelès-Gazost
  0033 (0)781510460

 • Propiedade intelectual

  As fotografías e textos constitúen obras e son protexidos como tales polas normas da propiedade intelectual.

  Os elementos gráficos que figuran neste sitio web, ademáis da súa representación e da súa estructuración, son a propiedade exclusiva de Gareth Evans, coa excepción dos iconos en formato .png ! Estes últimos son libres de dereitos, son gratuitos, e foron extraídos do sitio web : Iconfinder.com

  As fotografías do sitio web que mostran o guía e os seus clientes están suxeitas ao dereito de autor e ao dereito da imaxe. Toda utilización, reproducción e modificación destas imaxes é prohibida, coa excepción da utilización, reproducción e modificación das imaxes no contexto do uso estrictamente privado. En tódolos casos, os usuarios deben pedi-la autorización das persoas físicas e morais que figuren nas imaxes.

  En accedendo a este sitio web ou calquera dos seus elementos, e en conformidade coa lexislación francesa, Gareth Evans confere ao usuario: un dereito de uso privado, individual, persoal e non-transmisible do contido do sitio ou calquera dos seus elementos; un dereito a copia-los elementos por almacenamento coa finalidade de reproducilos nunha pantalla fixa; e un dereito para face-la copia dun exemplar en papel para gardar ou tirar.

  Sen a autorización expresa de Gareth Evans e da deseñadora do sitio, fica prohibido representar ou reproduci-lo contido deste sitio ou calquera dos seus elementos, incluso de forma parcial, e especialmente cando o obxectivo sexa comercial ou publicitario. Tamén fica prohibida a extracción repetida e sistemática de elementos non protexidos do sitio que poidan causar calquera prexuizo para a persoa de Gareth Evans, e máis concretamente con respecto á lei do 1º de xulio de 1998 que protexe as bases de datos.

  Toda petición de autorización debe dirixirse ao enderezo seguinte : garethdegazost@gmail.com. A mensaxe debe menciona-lo enderezo da páxina onde figuraría o enlace para este sitio.

 • O dereito de contestación

  Segudo o artículo 6 da Lei nº82-652 do 29 de xulio de 1982 sobre a comunicación audiovisual : « Toda persoa física ou moral dispón dun dereito de contestación no caso de que unha imputación susceptible a atentar contra o seu honor ou reputación sexa difundida no contexto dunha actividade de comunicación audiovisual. » O director de publicación do sitio web, como destinatario da petición, ten a obligación de contestar dentro de 8 días despois da recepción da petición.

Validez do código fonte e accesibilidade do sitio web

Valid XHTML 1.0 Transitional
O sitio web foi verificado con auditor de accesibilidade Ocawa e verificador de códigos W3C. Os scripts de Facebook son o únicos que non foron aprobados polo verificador. A deseñadora do sitio non pode modificar este script sen compromete-lo acceso á páxina de Facebook de Gareth de Gazost, e espera que isto non cause ningún problema para a boa lectura deste sitio web.